Skip to content Skip to footer

Fundusze UE

REVITA Centrum Medyczne s. c. realizuje projekt „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję Umowa o dofinansowanie
nr POPW.01.04.00-20-0020/20-00

W ramach niniejszego projektu realizowane są działania, wynikające wprost z rekomendacji wskazanych w Strategii Wzorniczej:

– Zaprojektowanie we współpracy z projektantami wzornictwa, dostosowanej do potrzeb rynku i użytkowników usługi medycyny estetycznej ReNew Face&Body,

– Wdrożenie systemu IT opartego na nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach informatycznych, poszerzenie możliwości technologicznych,

– Zmiany w strukturze organizacyjnej, tj. powołanie zespołu kreatywnego odpowiedzialnego za projektowanie i wprowadzanie nowych produktów oraz zaszczepienie w firmie na stałe metodyki zarządzania wzornictwem,

– Zwiększenie udziału zaawansowanych technologii w procesach świadczenia usług

– Zmiana wizerunkowa

Projekt realizowany jest w oparciu o rekomendacje ujęte w zatwierdzonej Strategii Wzorniczej.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej i implementacja procesów wzorniczych w działalności CM Revita, poprzez zaprojektowanie wzornicze innowacji produktowych, o zdefiniowanych w Strategii cechach oraz wdrożenie ich do działalności gospodarczej, w okresie realizacji projektu. Wzrost konkurencyjności nastąpi również poprzez wdrożenie pozostałych innowacji.

Celami krótkoterminowymi są też:

a) zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wzornictwem, wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności bieżącej,

b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty firmy – dopasowanie jej do oczekiwań odbiorców i do trendów,

c) poszerzenie rynku zbytu i pozyskanie nowych klientów,

d) wzmocnienie pozycji firmy na rynku medycyny estetycznej i medycyny pracy,

e) unowocześnienie zasobów technicznych firmy,

f) efekty finansowe: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

Ww. cele zostaną osiągnięte dzięki zakupom środków trwałych, WNiP i usług doradczych.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej w postaci istotnie zmienionej (znacząco ulepszonej) usługi o roboczej nazwie ReNew Face&Body obejmującej zespół usług medycyny estetycznej.

Wartość wydatków całkowitych projektu wynosi 3 498 500,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi wartość 2 296 299,00 PLN.

Carella - logo
Lokalizacja

Polska
al. 1000 Lecia P. P. 10 lok. 2B
Białystok, 15-111

Social media

Medycyna estetyczna:
+48 537 777 951

+48 796 777 951

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek: 8 -20

Sobota/Niedziela: Zamknięte

 

Zapisz się i otrzymuj informacje o promocjach 🎁

Nie chcemy wysyłać spamu! Sprawdź naszą Polityka prywatności

PJK Consulting © 2023

<